Obs! Obs! läs mera om dansen på Svenska gården här